MASSAGEPRAKTIJK RUMAH SENANG
Voor massages, blessurepreventie, advies en begeleiding -  Reiki en Healing behandelingen

Klachtenregeling

Ik ben ontevreden over mijn bezoek  aan de masseur. Wat kan ik doen?
Onder masseur vallen: sportmasseurs, wellnessmasseurs en sportzorgmasseurs

Stap 1. Bespreek uw ontevredenheid met de masseur

Als je niet tevreden bent over de communicatie, de kwaliteit of over iets wat de masseur heeft gedaan of juist niet heeft gedaan, bespreek dit dan eerst met de masseur. Zo lang de masseur niet weet dat je ontevreden bent, kan de masseur niets doen aan uw ontevredenheid. Als je er samen niet uitkomt of als u het lastig vindt om een gesprek met de masseur aan te gaan, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

Stap 2. Neem contact op met de klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris kan je helpen bij het vinden van de juiste weg voor de behandeling van uw klacht. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en onafhankelijk en luistert, informeert, adviseert en kan proberen te bemiddelen tussen jou en de masseur.De klachtenfunctionaris doet geen uitspraak over wie er gelijk heeft. Als na inzet van de klachtenfunctionaris het probleem of de klacht niet naar uw tevredenheid is opgelost, dan kan de klachtenfunctionaris u informeren over de verdere mogelijkheden die er zijn om uw klacht voor te leggen zoals de klachtencommissie of de geschillencommissie.
Wil je contact met de klachtenfunctionaris, dan kun je bellen, mailen of een klachtenformulier invullen:
Naam klachtenfunctionaris: Corine Ottevanger
Klachtenformulier: www.ngsmassage.nl/klachtenformulier
Mailadres: klacht@ngsmassage.nl
Telefoonnummer: 06‐21331090

Kosten
Aan de inzet van de klachtenfunctionaris zijn geen kosten verbonden. Voorwaarde voor de inzet van de klachtenfunctionaris is echter wel dat de masseur lid dient te zijn van het Nederlands Genootschap voor Sportmassage en/of is aang esloten bij de NGS Klachtenservice Wkkgz.